foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół pw. św. Marcina Biskupa zbudowany został w latach 1487-1490 staraniem biskupa poznańskiego Uriela Górki. Wieżę dostawiono w 1862 roku. Świątynia rozbudowana została w latach 1902-1903 - rozebrano dotychczasowe prezbiterium, wybudowano transept oraz nowe prezbiterium z zakrystiami po bokach. Wewnątrz mieści się polichromia z 1930 roku autorstwa Wiktora Gosienieckiego, a także późnorenesansowe epitafium Kaspra Miaskowskiego, poety wczesnego baroku.


Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich
telefon: 65 571 90 29
e-mail:

Parafia w Strzelcach Wielkich

Nasi duszpasterze

Dane o proboszczach od roku 1793 pochodzą z tzw. „Elenchów” czyli corocznych spisów duchowieństwa, później zwanych „Rocznikami”. Natomiast o okresie wcześniejszym (od 1721 do 1777) mówią księgi metrykalne i opisy wizytacji biskupich z lat 1726, 1738 i 1777. Z okresu jeszcze wcześniejszego dane są wyrywkowe i pochodzą z różnych pojedynczych źródeł, dlatego też daty sprzed 1721 można traktować tylko jako orientacyjne. Lista kapłanów nie jest tu kompletna.

W świetle dostępnych dokumentów udało się ustalić nazwiska 35 księży, którzy sprawowali rządy parafią w Wielkich Strzelcach: (w nawiasach podano rok początku i końca urzędowania)

ok. 1513 –

Bartłomiej

ok. (1552-1581) –

Marcin Orzeł

ok. 1614 –

Marcin

ok. 1617 –

Jan Wybała

ok. 1618 –

Marcin Stary Pleban

ok. 1645 –

Andrzej Radzewski

ok. 1689 –

Wojciech Rogowicz

ok. 1715 –

Wojciech Czekalski

(1721-1733) –

Ludwik Wichrowski

ok. 1733 –

Wojciech Kąkolewicz

(1733-1743) –

Stefan Gulitowicz

(1743-1754) –

Jan Koszutski

(1754-1784) –

Roch Koszutski

(1793-1796) –

Rafał Modliborski

(1797-1827) –

Jakub Ostrowski

(1828) –

Mateusz Siczyński

(1829-1867)

Jan Grzeszkiewicz

(1867-1883) –

Kazimierz Rosiński

(1883-1898) –

Michał Wiśniewski

(1899-1920) –

Jan Wlazło

(czasowo 1920) –

Stanisław Grzęda

(1921-1935) –

Bronisław Siczyński

(1935-1941) –

Roman Theinert

Okupacja –

kościół zamknięty

1945 –

Roman Kmiecik (filipin)

(1946-1965) –

Jan Rajewski

(1965-2002) –

Wiktor Góra

(2002-2017) –

Zygmunt Łukowiak

(2017-do dziś) –

Jarosław Gabler

 

- fragment artykułu Antoniego Jerszyńskiego z Gazety Gostyńskiej (Nr 5 – 10.03.1995 r.)

Copyrigcht © 2013 Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich Archidiecezja Poznańska