foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół pw. św. Marcina Biskupa zbudowany został w latach 1487-1490 staraniem biskupa poznańskiego Uriela Górki. Wieżę dostawiono w 1862 roku. Świątynia rozbudowana została w latach 1902-1903 - rozebrano dotychczasowe prezbiterium, wybudowano transept oraz nowe prezbiterium z zakrystiami po bokach. Wewnątrz mieści się polichromia z 1930 roku autorstwa Wiktora Gosienieckiego, a także późnorenesansowe epitafium Kaspra Miaskowskiego, poety wczesnego baroku.


Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich
telefon: 65 571 90 29
e-mail:

Parafia w Strzelcach Wielkich

Kapłaństwo

 

„Uczestnicząc w misji Chrystusa, Głowy i Pasterza, w synowskiej komunii z waszym biskupem, starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, by prowadzić ich do Boga Ojca za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który przyszedł nie po to, by Mu służono, lecz by służyć i zbawić to, co było zagubione”.

- papież Franciszek

 

Sakrament święceń kapłańskich może przyjąć ochrzczony mężczyzna, który ukończył formację w seminarium duchownym i uzyskał pozytywną opinię przełożonych. W celu rozpoczęcia formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym należy zgłosić się do księdza proboszcza oraz zgłosić swój udział w rekrutacji, zarówno do seminarium, jak i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu www.asd.poznan.pl

 

 

 

Copyrigcht © 2013 Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich Archidiecezja Poznańska