foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół pw. św. Marcina Biskupa zbudowany został w latach 1487-1490 staraniem biskupa poznańskiego Uriela Górki. Wieżę dostawiono w 1862 roku. Świątynia rozbudowana została w latach 1902-1903 - rozebrano dotychczasowe prezbiterium, wybudowano transept oraz nowe prezbiterium z zakrystiami po bokach. Wewnątrz mieści się polichromia z 1930 roku autorstwa Wiktora Gosienieckiego, a także późnorenesansowe epitafium Kaspra Miaskowskiego, poety wczesnego baroku.


Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich
telefon: 65 571 90 29
e-mail:

Parafia w Strzelcach Wielkich

Chrzest

 

„Chrzest włącza nas w ciało Kościoła, w święty lud Boży. I w tym ciele, w tym ludzie, będącym w drodze, wiara jest przekazywana z pokolenia na pokolenie: to jest wiara Kościoła. To jest wiara Maryi, naszej Matki, wiara św. Józefa, św. Piotra, św. Andrzeja, św. Jana, wiara apostołów i męczenników, która dotarła aż do nas, poprzez chrzest: łańcuch przekazu wiary. Jest to bardzo piękne!”

- papież FranciszekSakrament chrztu św. powinien być udzielany podczas Mszy św. Ze względu na paschalny charakter tego sakramentu, chrztu św. należy z reguły udzielać w Wigilię Wielkanocną oraz w niedziele. Ze względów duszpasterskich wskazane jest, aby udzielać chrztu św. podczas Mszy św. odprawianej w ramach parafialnego porządku nabożeństw, aby wierni mogli uczestniczyć w obrzędzie tego sakramentu.


Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu św. w biurze parafialnym przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu, przedstawiając wymagane dokumenty. Potrzebne dokumenty:

  • metryka urodzenia dziecka
  • świadectwo ślubu kościelnego
  • zaświadczenie od proboszcza miejsca zamieszkania o możliwości pełnienia funkcji chrzestnego

Miejsce udzielania chrztu św.

Dziecko winno przyjmować chrzest św. w kościele parafialnym jego rodziców, chyba że co innego doradza słuszna przyczyna. W niebezpieczeństwie śmierci można udzielać chrztu św. w szpitalach. W takich przypadkach stosuje się skrócony obrzęd chrztu św., a uroczyste przyjęcie dziecka do Kościoła odbywa się w parafii zamieszkania rodziców dziecka.

 

 

Copyrigcht © 2013 Parafia św. Marcina Biskupa w Strzelcach Wielkich Archidiecezja Poznańska